Satış Sözleşmesi ve İade Koşulları

ELEKTRONİK GAZETE ABONELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 4822 Sayılı Kanun'la Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği internet üzerinden gerçekleştiren abonelik satışı için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.
MADDE 1. TARAFLAR :

1.1. SATICI BİLGİLERİ :
Ünvan : MERT YAYINCILIK İNŞ. HAYVANCILIK GIDA İHT.İHR.SAN ve TİC LTD Ş.T.İ
Adres: Zuhuratbaba Bh. Türkiş Cd. Tellioğlu Apt No:7 D:1
Tel : +90 212 570 86 59
Faks : +90 212 571 64 79
e-mail : info@yarisgazetesi.com

1.2. ALICI BİLGİLERİ :

Elektronik ortamda YARIŞGAZETESİ Gazetesi aboneliğini satın alan üye kişi.

Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.
MADDE 2. KONU :

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya cihaz üzerinden abonelik satışını yaptığı YARIŞGAZETESİ Gazetesi'nin abonelik koşulları başta olmak üzere ALICI ve SATICI arasında kurulan hukuki ilişkinin şartları ile tarafların sözleşmeden doğan edim ve taahhütlerinin belirlenmesidir.
MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ:

Abonelik konusu hizmet; Günlük olarak yayınlanmakta olan YARIŞGAZETESİ GAZETESİ'nin interaktif özellikler eklenerek elektronik ortama aktarılmış haline erişim imkanı Abonelik Konusu Hizmet'tir.
MADDE 4- ABONELİK SÜRESİ :

Abonelik süresi; ALICI tarafından herhangi uyarı olmaksızın abonelik devam eder.
MADDE 5- ABONELİK BEDELİ :

Abonelik bedeli alıcı tarafından satın alınan kredi miktarlarıyla belirlenir. Kredi alındıktan sonra ALICI hesabına satın alınan miktar kadar kredi yüklenir. Okunmak istenen her bir yeni gazete için hesaptan 1 kredi düşülür. Halihazırda satın alınmış olan tüm gazeteler müşteri hesabında arşivlenir ve ek ücret ödenmeksizin okunabilir.

Abone, belirtilen ücret dışında herhangi bir bedel veya masraf ödemesiyle sorumlu tutulamaz.

Abonelik ücreti kredi kartı yoluyla ödenebilir. Kredi kartından çekim yapıldığı anda işleme alınır ve ALICI'nın uygulamaya erişim imkanı aynı anda sağlanır.
MADDE 6- ABONELİK BAŞLANGICI :

Elektronik ortamda YARIŞGAZETESİ Gazetesi aboneliği, abonelik bedelinin kredi kartından çekildiği andan itibaren başlar.
MADDE 7- TESLİMAT :

ALICI'nın indirdiği uygulama üzerinden aboneliğini seçip, kredi kartı ödemesini gerçekleştirmesiyle birlikte aynı anda, abonelik konusu ürüne elektronik ortamda erişim imkanı sağlanmakta ve bu yolla teslimat gerçekleştirilmektedir. ALICI'nın bu erişim imkanından yararlanıp-yararlanmaması kendi takdirindedir. Erişim imkanı teknik olarak sağlandığı sürece sözleşme konusu ürün/hizmet teslimi gerçekleştirilmiş sayılır.
MADDE 8 GENEL HÜKÜMLER :

8.1. ALICI, YARIŞGAZETESİ Gazetesi'ne internet ortamında, verilen linke tıklayarak SATICI tarafından geliştirilen yazılımı cihazına yükleyecek ve dilediğinden cihazından internet bağlantısıyla bu programı açmak suretiyle elektronik gazeteye ulaşacaktır. ALICI'nın sözleşme konusu abonelikten yararlanabilmesi için cihaza sahip olması gerekmektedir.

8.2. ALICI, sözleşme konusu abonelikten yararlanabilmek için abonelik seçeneğini tıklayarak seçtiği içerik hizmetine ilişkin ücreti ödemeyi kabul eder.

8.3. ALICI'nın aboneliği ALICI'nın sahip olduğu ID'sine bağlı olmakla birlikte, SATICI, ALICI'nın başka bir cihazdan abonelik konusu ürüne erişmesi amacıyla ALICI'ya elektronik ortamda bir kod gönderecektir. ALICI, ancak bu kodla başka bir cihaz üzerinden abonelik konusu elektronik gazeteye erişebilir. Ancak bir ALICI en fazla 5 cihaz kullanımı gerçekleştirebilir. ALICI, bu hususu bildiğini kabul ve taahhüt eder.

8.4. Elektronik gazete erişiminin sağlanmasından sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, SATICI, abonelik hizmetini ifa etmek yükümülüğü altında tutulamaz.

8.5. SATICI, mücbir sebepler veya internet erişimini engelleyen teknik nedenler gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürüne erişimi sağlayamaz ve bu durum 10 günden fazla sürer ise ALICI dilerse sözleşmeyi tek taraflı yazılı bildirim ile fesih edebilir.

8.6. Abonelik ücretine ilişkin fatura ALICI'nın üyelik kayıtlarında yer alan adresine gönderilecektir.

8.7. ALICI, elektronik ortamda aboneliği kapsamında erişeceği her türlü içeriği yalnızca şahsi amaçla kullanabilir, ticari kullanım gerçekleştiremez. ALICI tarafından bu içeriklerin herhangi bir şekilde veya herhangi bir teknoloji ile kısmen veya tamamen doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, bir topluluğa izletilmesi, halka açık yerlerde yayınlanması yasaktır. ALICI, sözleşme konusu erişimi hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmayacağını, bu yöndeki bir fiile katılmayacağını, üçüncü kişilere izin vermeyeceğini ve/veya teşvik etmeyeceğini, üçüncü kişilerce kendi şifresi üzerinden bu yönde uygunsuz kullanımı engelleyeceğini ve/veya SATICI'ya ihbar edeceğini kabul ve taahhüt eder. SATICI, ALICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda , işbu sözleşmeyi fesih edebilir ve her türlü hukuki haklarını saklı tutar.

8.8.ALICI, bu sözleşme ile kendisine tanınan hakkını, SATICI'nın yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. Sözleşme konusu abonelik kullanımı her zaman bu sözleşmenin şartlarına tabidir.

8.9.ALICI, kullanmakta olduğu cihazdan kaynaklanan sebeplerle hizmet alamaması durumunda, SATICI'dan hiçbir şekilde tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

8.10.ALICI herhangi bir sebeple aşağıdaki durumların ortaya çıkması halinde, SATICI'nın herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder:

-Telekomünikasyon alt yapısıda dahil olmak üzere ALICI'nın yararlandığı altyapı, donanım ve ekipmanda oluşabilecek ve herhangi bir sebepten kaynaklanan, bağlantıda ortaya çıkabilecek ve kısa ve uzun süreli kesinti, sorun , arızalar

-ALICI hatalarından kaynaklanan hata, arıza ve sorunlar

-ALICI'nın kullanmakta olduğu yazılım, donanımların yetersizliği ve/veya arızası sebebiyle bağlantıda oluşacak sorunlar

-ALICI'nın internet bağlantı hızında olası yavaşlamalar ,

8.11.SATICI, kullanımdan doğan veri kaybı veya başkaca hasarlardan sorumlu tutulamaz.

8.12. Süreli yayın içeriğine erişim imkanı şeklinde gerçekleşen abonelik hizmeti niteliği gereği iade edilemeyecek ürün/hizmetlerdendir. Bu nedenle cayma hakkına konu edilemez.

8.13.İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Taraflar, işbu Sözleşme'nin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemelerinin ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu kabul ederler.

8.14.SATICI, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ve haklarını tamamen kendi takdirinde olarak kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edebilir veya alt sözleşme yapabilir.

8.15. ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu elektronik gazetenin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin bu sözleşmede yer alan tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

İşbu Sözleşme'nin ALICI tarafından okunarak elektronik ortamda yazılı olarak onaylanması ile birlikte ALICI, sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve sözleşme sözü geçen onay işlemi ile beraber yürürlüğe girecektir.